Litteratur

På bokmässan i Göteborg 25–28 september 2014 lanserade Arena förlag en serie böcker om Sandin.Bülows gärning som inredningsarkitekter, möbelformgivare och designentreprenörer.