Kersti Sandin Bülow

Efter studier på Konstfack inom möbeldesign och inredningsarkitektur anställdes Kersti Sandin Bülow på Möbelinstitutet. Där grundades hennes intresse för kvalitetsfrågor inom design, produktion av möbler och forskning.

Tillsammans med arkitektkollegan Lars Bülow etablerade sig Kersti 1978 som utställningsarkitekt och möbelformgivare i egen verksamhet. Främst med inriktning mot produktdesign för offentlig miljö. På uppdrag av Svenska Institutet och Föreningen Svensk Form utformades under de första åren ett antal internationella designutställningar och uppmärksammade hemutställningar. Sandin & Bülow har erhållit en rad designutmärkelser och erkännanden i Sverige och internationellt. De är även representerade med ett flertal produkter i de permanenta samlingarna på Nationalmuseum, Röhsska museet och Museum för Angewandte Kunst i Köln.

1992 grundade Sandin & Bülow designmöbelföretaget MATERIA i Tranås med egen produktion, marknadsföring och försäljning av möbler för offentlig miljö. Företaget växte snabbt och blev en betydande aktör på marknaden. Kersti och Lars prisbelönades ett antal gånger för sitt entreprenörskap och konsekventa arbete med företagets designmanagement. MATERIA ingår sedan 2004 som ett fristående bolag i Sveriges största kontorsmöbelföretag.

Kersti Sandin Bülow har strategiskt engagerat sig i design- och möbelbranschens utveckling. Med bl.a. uppdrag för Sveriges Regering i Designårsgruppen för tillväxt och innovation 2005 och RAFD – Rådet för arkitektur, form och design 2006-2008. Samt som sakkunnig på Kulturdepartementet 2012 i en utredning om arkitektur, form och design. 2013-2019 ingick Kersti i styrelsen för Prins Eugéns Waldemarsudde. Kersti har även varit ordförande (2019-2020) samt ledamot från 2017 i Akademin för Inredningsarkitektur, Sveriges Arkitekter. Under 24 år (1992-2006) var Kersti styrelseledamot i inrednings-företaget Svenskt Tenn, samt ordförande (2000-2014) i Svenskt Tenn Collection – Josef Frank Arkivet. Tidigare även ledamot i Sveriges Arkiekter 2001-2009, SVID- Stiftelsen Svensk Industridesign 2003-2010, Träcentrum 2004-2008 och Boverkets samlingslokaldelegation 2008-2011 som några exempel.

 

 

 

Curriculum vitae

Kersti Sandin Bülow f.1950

Inredningsarkitekt SIR/MSA, medlem i Sveriges Arkitekter

Utbildning

2006- Doktorand i design, Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet
1994-1995 Etnologiska institutionen vid Stockholms och Umeå universitet
1970-1977 Konstfackskolan – Möbeldesign och Inredningsarkitektur
1969-1970 Nyckelvikskolan
1966 Capellagården
1965 Gerlesborgsskolan

Egen verksamhet

2017- Möbeldesignmuseum Stockholm, grundare
2016- Retrospective Scandinavia AB, grundare och ordförande
1992-2004 Materia AB, grundare, ordförande och Design Director
1978- Sandin & Bülow Design AB, grundare och ordförande

Anställning

2013-2017 Adjungerad professor i design inriktning rumsgestaltning, Carl Malmsten Furniture Studies vid Linköpings universitet
2011-2012 Ämnessakkunnig i Översyn av form- och designområdet, Kulturdepartementet
2008-2010 Design Director Materia Group AB – Materia, Skandiform och NC
2008-2009 Business & Design, HDK/Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
2006- Doktorand i design, Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet
2005-2008 Adjungerad professor i design inriktning rumsgestaltning, HDK vid Göteborgs universitet
2004-2006 Design Director Kinnarps AB
1992-2004 Design Director Materia AB
1977-1978 Informatör Möbelinstitutet

Styrelseuppdrag

2017-2020 Ordförande (2019-2020) samt ledamot Akademin för Inredningsarkitektur, Sveriges Arkitekter
2013-2019 Ledamot Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde
2010-2012 Ordförande stipendienämnden Ann Walls designpris, Svenskt Tenn
2011-2012 Ledamot Advisory Board Business & Design vid Linnéuniversitetet
2010 Vice ordförande Design S utmärkelsen
2008 Ordförande Design S utmärkelsen
2008-2011 Ledamot Samlingslokaldelegationen Boverket
2007-2010 Vice ordförande Svenskt Tenn AB
2006-2008 Ledamot statliga RAFD – Rådet för arkitektur, form och design
2005 Ledamot Designårsgruppen för tillväxt och innovation- Designåret
2004-2008 Ledamot Stiftelsen Träcentrum
2004-2006 Ledamot stipendienämnden Rolf Åsards stipendiet, Sveriges Arkitekter
2003-2010 Ledamot SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign
2002-2012 Ledamot stipendienämnden Ann Walls designpris, Svenskt Tenn
2001-2009 Ledamot Sveriges Arkitekter
2000-2014 Ordförande Svenskt Tenn Collection- Josef Frank arkivet
1998-1999 Suppleant SMI – Sveriges Möbelindustriförbund
1997-1999 Ledamot Styrgruppen för träindustrins utveckling/ NUTEK
1995-1997 Ledamot SIR – Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund
1992-2004 Ordförande Materia AB
1992-2016 Ledamot Svenskt Tenn AB
1985-1986 Ledamot Möbelbranschens Plagiatnämnd
1982-1983 Ledamot SIR – Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund

Yrkesföreningar

2012-2014 Ledamot International Women´s Forum
2011- Medlem International Womens´s Forum
2006- Medlem Swedish Womens´Forum
2003-2005 Medlem Rotary
1994-1996 Ledamot i Zonta III Stockholm
1988- Medlem Zonta International