Lars Bülow

Tillsammans med arkitektkollegan Kersti Sandin etablerade sig Lars 1978 som utställningsarkitekt och möbelformgivare. Främst med produktdesign för offentlig miljö. På uppdrag av Svenska Institutet och Föreningen Svensk Form utformades under de första åren ett antal internationella designutställningar och uppmärksammade hemutställningar. Som formgivare har Sandin & Bülow erhållit en rad designutmärkelser och erkännanden såväl internationellt som i Sverige. De är representerade med ett flertal produkter i de permanenta samlingarna på Nationalmuseum, Röhsska museet och Museum für Angewandte Kunst i Köln.

1992 grundade Sandin & Bülow designmöbelföretaget MATERIA i Tranås med egen produktion, marknadsföring och försäljning av möbler för offentlig miljö. Företaget växte snabbt och blev en betydande aktör på marknaden. Kersti och Lars har prisbelönats ett flertal gånger för sitt entreprenörskap och konsekventa arbete med företagets design management. Materia ingår sedan 2004 som fristående bolag i Sveriges största kontorsmöbelföretag.

Lars Bülow har sedan 90-talet, vid sidan av designarbetet varit verksam som företagsledare, först i det egna bolaget Materia, därefter i andra företag i möbel- och inredningsbranschen. 2012-2015 var Lars verksam som VD för designmöbelföretaget Lammhults och verkade parallellt som ansvarig för varumärkes- och designfrågor inom Lammhults Design Group.

Lars Bülow är djupt engagerad i design- och inredningsbranschen, bland annat som styrelseledamot Lammhults Design Group (2016-2019), SVID- Stiftelsen Svensk Industridesign och Stiftelsen Karin och Bruno Mathssons Fond. Han arbetar som fristående konsult och föreläser i olika sammanhang om inkluderande ledarskap och design management. 2018 grundade Sandin & Bülow Möbeldesignmuseum i Stockholms Frihamn, baserat på deras privata samling designmöbler från slutet 1800-tal fram till idag.

CURRICULUM VITAE

Lars Bülow f.1952

Inredningsarkitekt SIR/MSA, medlem i Sveriges Arkitekter

Utbildning

1975-1979 Konstfackskolan – Möbeldesign och Inredningsarkitektur
1975 KV – Kursverksamhetens Konstskola
1974 Medborgarskolans Konstskola

Egen verksamhet

2017- Möbeldesignmuseum Stockholm, grundare
2016- Retrospective Scandinavia AB, grundare och VD
1992-2004 Materia AB, grundare och VD
1978- Sandin & Bülow Design AB, grundare och VD

Anställning

2012-2015 VD Lammhults Möbel AB
2012-2015 Brand & Design Director Lammhults Design Group AB
2009-2011 VD NC Nordic Care AB
2007-2011 VD Skandiform AB
2007-2011 VD Materia Group AB
2005-2007 VD Materia.Klaessons AB
2005-2011 VD Materia AB
2004-2005 VD och koncernchef Kinnarps Design Group AB
1992-2004 VD Materia AB
1978 Ikea – första designstipendiat
1973-1978 Möbelinstitutet
1972-1973 Bruno Mathsson AB
1972 Overman GmbH, Tyskland
1971-1972 Norell Möbel AB

Styrelseuppdrag

2018-                 Adjungerad ledamot Stiftelsen Karin och Bruno Mathssons Fond

2017- Ledamot SVID- Stiftelsen Svensk Industridesign
2016-2019 Ledamot Lammhults Design Group AB
2014-2015 Ledamot TMF – Trä och Möbelföretagen
2013-2015 Ledamot Fora Form A/S, Norge
2012-2015 Ordförande Styrgrupp möbler/ TMF – Trä och Möbelföretagen
2012-2013 Ledamot Styrgrupp möbler/ TMF – Trä och Möbelföretagen
2012-2015 Ledamot Lammhults Industriklubb
2012-2015 Ledamot Lammhults Möbel AB
2012-2015 Ledamot Lammhults Design Group AB koncernledning
2009-2011 Ledamot NC Nordic Care AB
2007-2011 Ledamot Skandiform AB
2007-2011 Ledamot Materia Group AB
2007-2009 Ledamot Kinnarps AB koncernledning
2006-2008 Ledamot Klaessons Möbler AB
1996-1997 Ledamot Stiftelsen Capellagården
1986-1990 Ledamot SIR- Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund
1981-1985 Ledamot Stiftelsen för Möbelforskning
1980-1986 Ledamot Föreningen Svensk Form