SANDIN.BÜLOW MÖBELDESIGNMUSEUM

I februari 2018 öppnade arkitekterna Kersti Sandin och Lars Bülow sin privatsamling designmöbler för visningar, seminarier, diskussionskvällar
och workshops. Samlingen består av drygt 700 objekt, skapade av 250 fram-
stående nordiska och internationella formgivare. Ett personligt urval möbler
från slutet av 1800-talet fram till idag.

”VÅR VISION ÄR ATT SKAPA EN KREATIV MÖTESPLATS FÖR MÖBELSTUDIER”

www.mobeldesignmuseum.se

Bokomslag för Möbelformgivare

I Sandin Bülow: Möbelformgivare möter vi Lars Bülow och Kersti Sandin Bülow som formgivare med början i en tid då basmöbler blir ett begrepp och möbelinstitutets provningar vägleder både producenter och konsumenter, fram till 2000-talets internationellt uppmärksammade design i egna möbelföretaget Materia. Boken bygger på ett omfattande arkiv innehållande skisser, ritningar, foton, pressklipp och annan dokumentation, samt en samling av möbler, lampor, protoyper och modeller. Detta är den andra delen i en svit av tre som sammanfattar Sandin Bülows betydande insatser inom svensk design- och möbelindustri.

Hedvig Hedqvist

är utbildad inredningsarkitekt och flitigt anlitad designskribent, bland annat under drygt två decennier i Svenska Dagbladet. Hon har återkommande skrivit om form och design för Arkitektur, Form designtidskriften, Femina och Sköna hem. Hedvig Hedqvist har även producerat ett antal utställningar, bland annat om Josef Frank och Bruno Mathsson. Hon har tidigare gett ut flera böcker, bland annat 1900–2002 Svensk form – internationell design; Kärlek och kärnfysik – Lise Meitner, Eva von Bahr och en vänskap som förändrade världen samt Modernt svenskt tenn som medförfattare.

Susanne Helgeson

är journalist och författare med design som huvudämne. Ekonom i grunden med ett förflutet i marknadsföringsbranschen var hon redaktör på Form designtidskriften mellan 1998 och 2007. Hon har tidigare gett ut ett flertal böcker, bland annat Svenska Former och Köp dig fri! Om design, överlevnad och konsumtion tillsammans med Ingrid Sommar. Idag frilans med ett specialintresse för designforskning – har i skrivande stund en halvtidstjänst på Designfakulteten, KTH.

Ingrid Sommar

är journalist och författare som framför allt skriver om form och arkitektur. Hon medarbetar regelbundet i bland annat tidskriften Arkitektur och har sedan 1990-talet skrivit ett tiotal böcker som Stockholm Modern; Scandinavian Style; Funkis, stilen som byggde Sverige och Köp dig fri! Om design, överlevnad och konsumtion tillsammans med Susanne Helgeson. Hon har också deltagit i produktionen av många utställningar för främst Form/Design Center i Malmö, senast nordiska vandringsutställningen Shop Show, byggd på Köp dig fri!.

S+B Möbelformgivare

ISBN: 978-91-7843-438-1
Bokförlaget Arena 2014
www.arenabok.se

Ur innehållet

Formens konsekvens
Fotografens öga
Vad vore design utan bilden av design
Designanalys
I samhällets tjänst- forskning pågår!
Produktdesign under 30 år