SANDIN.BÜLOW MÖBELDESIGNMUSEUM

I februari 2018 öppnade arkitekterna Kersti Sandin och Lars Bülow sin privatsamling designmöbler för visningar, seminarier, diskussionskvällar
och workshops. Samlingen består av drygt 700 objekt, skapade av 250 fram-
stående nordiska och internationella formgivare. Ett personligt urval möbler
från slutet av 1800-talet fram till idag.

”VÅR VISION ÄR ATT SKAPA EN KREATIV MÖTESPLATS FÖR MÖBELSTUDIER”

www.mobeldesignmuseum.se

Bokomslag för Inredningsarkitekter

I Sandin Bülow: Inredningsarkitekter får vi följa formgivarna och arkitekterna Lars Bülow och Kersti Sandin Bülows väg fram till yrket, deras inredningsuppdrag och några av de debatt-, bostads- och designutställningar som de arbetat med sedan slutet av 1970- talet. Boken speglar svensk designhistoria under fyra decennier och bygger på ett omfattande arkivmaterial innehållande skisser, ritningar, foton, pressklipp och annan dokumentation. Detta är den första delen i en svit av tre som sammanfattar Sandin Bülows betydande insatser inom svensk design- och möbelindustri.

Kerstin Wickman, professor em. i design- och konsthantverkshistoria. Har skrivit om design och konsthantverk sedan slutet av 1960-talet, bl.a. som medarbetare och redaktör på tidskriften Form. Hon har arbetat som lektor och professor på Konstfack, föreläst om design och konsthantverk i ett tjugotal länder och medverkat med artiklar i internationell fackpress och som skribent i och redaktör för ett trettiotal böcker, bl.a. Formens rörelse – svensk form genom 150 år; Scandinavian Design beyond the Myth och Under ytan: en antologi om designforskning. Hon har bl.a. författat böckerna Signe Persson-Melin, keramiker och formgivare; 10-gruppen samt Petra Westermark textila bilder.

S+B Inredningsarkitekter

ISBN: 978-91-7843-437-4
Bokförlaget Arena 2014
www.arenabok.se

Ur innehållet

Inredningsarkitekter
Kvalitet är det som uppstår i mellanrummet
Vägen till yrket
På egna ben och engagerade debattörer
Bo-kunskaperna vandrar ut i världen
Lika villkor, lika möjligheter…
Platser och rum där människor samlas Efterord. Vad har hänt?